Innovatie en hoge gezondheid

VON heeft jaren samengewerkt met Varkensbedrijf van der Meijden – Welvaarts. In de ochtend werd een stuk theorie behandeld en in de middag werd het stukje praktijk meteen toegepast op de geleerde stof. Sinds juli 2020 is het varkensbedrijf overgenomen door Barend en Daisy van Santvoort. Zij zetten het bedrijf voort onder hun eigen naam ‘Savar Someren BV’. De samenwerking tussen het praktijkbedrijf en VON wordt gewoon doorgezet, iedereen is en blijft welkom om te leren binnen onze VON Farm!

De geschiedenis

Het varkensbedrijf is in 1989 door Kees en Wilma van der Meijden overgenomen van schoonvader Frans Welvaarts. In de loop der jaren is het bedrijf gegroeid en ontwikkeld. Begonnen met 250 zeugen en later uitgebreid naar een modern vermeerderingsbedrijf met 1.000 zeugen waarbij gezondheid en brandveiligheid centraal staan.

In 2013 heeft het bedrijf een verschrikkelijke brand meegemaakt waarbij twee-derde van het bedrijf verwoest is. Alle fouten van die avond zijn meegenomen in de bouw van de nieuwe stal die in april 2016 haar deuren opende. Gezondheid, brandveiligheid, opleiden, transparantie en promotie werden de nieuwe speerpunten!

Bij de ontwikkeling  is er vooral gekeken naar een hoge gezondheid voor mens en dier, brandveiligheid, en het opleiden van medewerkers. Een boerderij terras met zichtramen in de stal draagt bij aan het promoten van de sector. Dit alles heeft geresulteerd in een multifunctionele locatie dat bol staat van enthousiasme en passie voor de varkenshouderij.

Het aanzicht van de stal is zo gemaakt dat het uitnodigt om te komen kijken.

Hoge gezondheid en innovatie!

Door te zorgen dat de zeugen in een topconditie zijn leveren zij ook topprestaties. Deze goede conditie hangt af van diverse factoren, huisvesting, klimaat, voeding en personeel. Vooral dat laatste is binnen de VON Farm een belangrijk punt. Hierdoor zijn we gestart met het opleiden van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

Bij de bouw van de stallen is er veel zorg uitgegaan naar het creëren van een gezonde leefomgeving. Hierbij is een goede hygiëne van groot belang, iedereen die de stal betreedt is 48 uur varkensvrij en gaat via de hygiënesluis naar de douches. Alle bezoekers, voorlichters en adviseurs gaan dus schoon het bedrijf binnen en trekken kleding van het bedrijf aan. Er is goed nagedacht over de looplijnen in de stal, zo is de stal verdeeld in meerdere compartimenten met ieder zijn eigen kleur. Op deze manier is de kans om ziektes/bacteriën van dier op dier over te dragen minimaal, dit zorgt voor een lagere ziektedruk, betere technische resultaten en vooral meer werkplezier!

In de stal zijn nieuwe technieken toegepast. Het bedrijf beschikt niet over een luchtwasser maar pakt een schonere lucht bij de bron aan. Door de mest die de zeug verlaat op te vangen en te koelen kan er een grote hoeveelheid ammoniak gereduceerd worden. Het cooldeck-mestpansysteem bestaat uit een kunststof pan die de mest opvangt. Onder deze pan zit een cooldeck gemonteerd waar koud bronwater doorheen stroomt die de mest koelt. De warmte die vrijkomt uit de mest kan door middel van een warmtewisselaar weer hergebruikt worden voor het verwarmen van het boerderij terras, de kantoren, leslokalen en vergaderzalen.

Klimaat

Naast de hygiëne is ook het klimaat aangepakt. Voorheen werd er gewerkt met een luchtwasser waarbij de lucht gewassen werd voordat deze het bedrijf verliet. Nu wordt de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof direct bij de bron aangepakt. De mest en urine van de zeug wordt opgevangen in een zogenaamde mestpan. De mest en urine in de mestpan wordt meteen teruggekoeld tot onder de 15 graden waardoor er veel minder ammoniak geproduceerd wordt. Hierdoor is het klimaat in de stal zelf al veel beter, ook dit leidt tot betere resultaten en meer werkplezier. Daarnaast wordt de warmte die dan vrijkomt opgevangen, hierdoor heeft het bedrijf geen gasaansluiting en zijn de energiekosten flink lager. De vrijgekomen warmte opgeslagen en gebruikt voor het verwarmen van het water van de biggennesten, maar ook voor het verwarmen van de leslokalen en de kantoren. Al deze gegevens van het systeem kunnen we aflezen in de data-ruimte waardoor we altijd een up-to-date beeld hebben van het klimaat in de stal.

Brandveiligheid

Doordat het bedrijf opgedeeld is in betonnen compartimenten en er gebruik is gemaakt van brandvertragende materialen is de kans op een stalbrand flink verkleind. De roosters zijn voorzien van een speciale coating en er is geen elektra meer aanwezig in de kraamafdelingen. Zo is de kans op kortsluiting uitgesloten. Mocht er toch een brand uitbreken dan wordt deze meteen aangepakt, met behulp van een zelf ontwikkelde sproei-installatie. Wanneer de temperatuur van de afdeling in 7 seconden 5 graden gaat de sproei-installatie meteen aan. Deze is namelijk gekoppeld aan de klimaatcomputer. Daarna gaan er extra ventilatiekleppen open waardoor de rook de stal kan verlaten, hierdoor is de kans op verstikkingsschade ook flink verminderd.

 

Meten is weten

Het is van groot belang om de conditie van je zeugen te monitoren. Hier doen ze dat door (onder andere) de zeugen te wegen wanneer ze het kraamhok in- en uitgaan. Het gewicht verteld je iets over de conditie van de zeug. Zo kunnen we onder andere bepalen wat voor voer we geven en hoeveel voer we geven. Al deze informatie wordt opgeslagen in een data locatie.  Hier worden zaken als temperatuur, watermanagement, klimaat en waterkwaliteit gemeten. Deze informatie kan weer gebruikt worden in het verbeteren van de omstandigheden in de stal. Een warmte wisselaar zorgt ervoor dat de warmte die vrij komt uit de mest, gebruikt kan worden voor het verwarmen van de bedrijfslocatie en vergaderzalen/leslokalen.

Zichtstal

Vele weten niet hoe hun stukje vlees wordt verzorgt maar zijn er wél geïnteresseerd in.  Boerderij terras “Bij Ons” maakt het mogelijk om onder het genot van een warme drank en een broodje te lunchen of zelfs te vergaderen. Vanuit de lunchroom én vanuit de boven gelegen vergaderzaal is er uitzicht op de kraamstal. Door het realiseren van deze ramen kunnen ze bezoekers uitleg geven over de varkenshouderij en wat er allemaal bij komt kijken. Zelf eens een kijkje nemen? Onze deur staat open zodat een spontaan bezoekje bijna altijd mogelijk is.