POP3 Noord-Brabant ‘Toekomstperspectief voor de varkenshouderij’

De varkenshouderij is een belangrijke en grote sector voor de provincie Noord-Brabant. In 2017 waren er zo’n 1.600 varkenshouderijen gevestigd die samen bijna 6 miljoen varkens houden. Dit komt neer op 36% van de totale bedrijven en ruim 47% van het totaal aantal varkens in Nederland.

De varkenshouderij staat onder druk door fluctuerende prijzen en toenemende kritiek vanuit de maatschappij om meer aandacht te schenken aan dierwelzijn, antibioticagebruik en het milieu. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan zijn nieuwe innovaties, technieken en kennis van groot belang. Een belangrijk knelpunt in dit verhaal is dat het naast de juiste kennis de varkenshouder vaak ook niet de ruimte heeft om te investeren en daarom minder snel kiest voor innovatie technieken. Daarnaast ontbreken de praktische handvaten ook om de bestaande kennis te benutten op het bedrijf.

Varkenshouderij Opleidingscentrum Nederland (VON) gaat in opdracht van de provincie Noord-Brabant het POP3 project uitvoeren om praktijkgerichte kennis over te brengen om zo een toekomstperspectief te bieden voor de varkenshouderij in Noord-Brabant en de rest van Nederland. In samenwerking met Holland Swine Group (HSG) gaat VON 25 promotiefilmpjes opnemen om innovaties onder de aandacht te brengen en deze toe te lichten. Samen met de leverancier en de varkenshouder worden de voordelen en aankoopredenen genoemd om zo collega varkenshouders te overtuigen van het product. De films worden onderverdeeld in verschillende thema’s zoals klimaat, voeding, gezondheid en stalinrichting.

Naast het deel kennis en innovatie wil VON zich ook richten op de burgers en consumenten. In samenwerking met agrarische scholen worden er kennissessies en stalbezoeken georganiseerd voor studenten van verschillende dier-gerelateerde opleidingen. Middels deze kennissessies willen we de leerlingen enthousiast maken voor de varkenshouderij en willen we hen de mogelijkheden laten zien die de sector te bieden heeft.